สถิติการให้บริการผู้รับบริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
สถิติการให้บริการผู้รับบริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สถิติการให้บริการผู้รับบริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
สถิติการให้บริการผู้รับบริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
สถิติการให้บริการผู้รับบริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ถิติการให้บริการผู้รับบริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
สถิติการให้บริการผู้รับบริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566
สถิติการให้บริการผู้รับบริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
สถิติการให้บริการผู้รับบริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
สถิติการให้บริการผู้รับบริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
สถิติการให้บริการผู้รับบริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
สถิติการให้บริการผู้รับบริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

 

 

 

 

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

Q

 chanel

งบ

un

เข้าระบบ