1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

2. ศึกษาธิการภาค 17

3. นายสุชน  วิเชียรสวรรค์

4. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

6. นายมานพ  เกตุเมฆ

7. นายอัคนี  ศุขโรจน์

8. ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดพิษณุโลก

9. ร้อยเอกอุบล  พุทธรักษ์

10. นางสุเนตร  ทองคำพงษ์

11. นายชาลี  นาคเอี่ยม

12. นายสมพงศ์  เย็นแก้ว

13. รองศาสตราจารย์ฉลอง ชาตรูประชีวิน

14. นายเสกสรรค์  ทองศรี

15. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

16. รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก             

17. ข้าราชการใน สนง.ศธจ.พิษณุโลก           

18. ข้าราชการใน สนง.ศธจ.พิษณุโลก       

         

             

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ผู้แทน สพฐ.

ผู้แทน สอศ.

ผู้แทน สกอ.

 

ผู้แทน ก.ค.ศ.

ผู้แทน สช.

ผู้แทน กศน.

ผู้แทนภาคประชาชน

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

kob

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

May 2024
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31