ช่องทางที่ 1 เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

                   https://www.plkmoe.go.th/home/

ช่องทางที่ 2  โทรศัพท์ 055-301223-6

ช่องทางที่ 3 ทางไปรษณีย์ 

                    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

                    เลขที่  693  ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง  

                    อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000

ช่องทางที่  4 E-mail  :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

ช่องทางที่  5  ช่องทาง Online

 

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

Q

 chanel

งบ

un

เข้าระบบ