1.  คู่มือการปฏิบัติงาน ศธจ.พิษณุโลก

2. คู่มือการให้บริการประชาชน ศธจ.พิษณุโลก

    -   คู่มือการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านอิเล็กทรอนิกส์

    -   คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล (ไข้นอก) และค่าการศึกษาบุตร ครูโรงเรียนเอกชน

 

3. ข้อมูลสถิติ

    -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของคุรุสภาจังหวัดพิษณุโลก

    -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.พิษณุโลก

 

4.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   -  คุรุสภา จังหวัด.พิษณุโลก

   -  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.พิษณุโลก

 

 

 

 

 

kob

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ