เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

บันทึกข้อความส่ง สป.

โครงการปฐมวัย

-  โครงการพัฒนาบุคลากร

-  โครงการตรวจติดตาม ประเมินผล

-  โครงการพลเมืองดี

-  โครงการเวทีประชาคม

-  โครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษา

-  โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

 

kob

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ