สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ขอแจ้ง ประกาศผลการประเมินและคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2567 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ประกาศคัดเลือกผลงาน Best Practice พลเมืองดี ปี 67.pdf)ประกาศคัดเลือกผลงาน Best Practice พลเมืองดี ปี 67.pdf pailin1081 kB05-13-2024

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ