ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการครุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนครูอาวุโส ประจำปี 2561 – 2563 ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลในการรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ที่มีความประสงค์จะเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสฯ ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หรือตามที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยสามารถทำแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือผ่านทางลิงค์ https://www.ksp.or.th/service/kspmaster/confirmin.php ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
Attachments:
URLDescriptionCreatorFile sizeCreated
Access this URL (https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/12/34651/)34651 รุจิรัตน์0.1 kB12-09-2021

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

Q

 chanel

งบ

un

เข้าระบบ