S  70164743

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาววราสรณ์ อ่ำคต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมการสำรวจและทำรายการ สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ที่ไม่มีการดูแลบำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุดทรุดโทรม จนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์  จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.พิษณุโลก/ภาพข่าว

S  70164745

S  70164741

S  70164748

boss

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 20 ก.พ.67 แขวนหนา Web

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ