335150501 1593969077780967 1551364098191927461 n

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายสมพงษ์ กิตติศาสตรา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล , นางวรางคณา อนันตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวกาญจนา ยกกรเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีท่านอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

335212578 595646759150195 5133506567676336114 n

335064757 909425556931817 5451740089193580620 n

boss

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ