335328072 1904585759924360 2682299147148201488 n

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน สำนักงานศึกษาธิการ ภาค17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

335063892 243957294727431 1548612337887817551 n

335054746 222737886977798 8102294892046650495 n

boss

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 20 ก.พ.67 แขวนหนา Web

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ