335404794 538321038387921 4780828564875775981 n

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะกรรมการจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกำกับติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ของสนามสอบ ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์และโรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

335398339 745293070388744 6183658568358360442 n

336186604 134037006271841 5980211368209772820 n

336162339 559808189585049 4499235558785345578 n

336169770 1305461669999624 85214722556990841 n

boss

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 20 ก.พ.67 แขวนหนา Web

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ