278067

นายอรรถพล  สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย "Unlock a Better Life" สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ครั้งที่ 3 ในภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  มีครูในภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์  มีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในนามคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานถึงการจัดงาน มีผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

278197

278178

277965

278112

boss

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 20 ก.พ.67 แขวนหนา Web

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ