67126

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน, พร้อมเจ้าหน้าที่  หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดพิษณุโลก (ตชด.31 , พศ. , เขตการศึกษาทั้ง 4 เขต ฯลฯ) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ สร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและทบหวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาลเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ.2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ระหว่างวันที่ 23- 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีว่าที่ ร.ต.เจษฏาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 

67131

S  27844613

67128

 

boss

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 20 ก.พ.67 แขวนหนา Web

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ