ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้สมควรได้รับทุนเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)​ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ทุน โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานการศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ท่าน ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566

kob

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ