ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานพิธีรำลึก 120 ปี ศาสนาจารย์บุญต๋วน บุญอิต “เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ” พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียนผดุงราษฎร์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ณ หอประชุมสัจธรรม โรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ได้จัดพิธีนมัสการรำลึก 120 ปี ศาสนาจารย์บุญต๋วน บุญอิต เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนผดุงราษฎร์ โดยมี ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย , ศาสนาจารย์ดร.เสมอใจ ศรีมาลา ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน , ศาสนาจารย์ ดร.บัณฑูร บุญอิต กรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมทั้งคณะวิทยาลัยบรมราชชนนี จ.พิษณุโลก ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ.พิษณุโลก ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตัวแทนคณะคริสตจักร ในจังหวัดพิษณุโลก ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมพิธีนมัสการและเยี่ยมชมการแสดงผลงานของนักเรียน และนายปริญญา ตาวินโน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่าน

boss

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 20 ก.พ.67 แขวนหนา Web

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ