นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการตรวจเยี่ยม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ พื้นที่อำเภอเนินมะปราง จำนวน 1 ราย คือ ด.ช.ทักษิณัตว์ คิดดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านผาท่าพล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 1 ราย คือ นางสาวณัฐชญา วัฒนจินดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ