ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นด้านเด็กและเยาวชน ในพื้นที่อำเภอนครไทย โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ นำทีมคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่อำเภอนครไทย เข้าร่วมประชุมหารือ ณ หอประชุมโรงเรียนนครไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

 

 

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ