วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เพื่อรณรงค์ เฝ้าระวัง ดูแล ป้องกันความปลอดภัยให้กับนักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยมีเครือข่าย พสน. จาก สพป.พิษณุโลก เขต 1 เขต 2 เขต 3 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และอาชีวศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ