วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิดการประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนพัฒนาตนเองระดับโรงเรียน โครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQA) จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล และนิสิตปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.พรปวีณ์คงนันท์พัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และศึกษานิเทศก์ Core Team ของหน่วยงานต้นสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรมให้กับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 โรงเรียน ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ