วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการประสานงานการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 และคณะกรรมการจากสนามสอบ โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชน วัดธรรมจักร )เข้าร่วมประชุมรับทราบปัญหาและหารือการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2567 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ