วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก , ว่าที่ ร.ต. วิวัฒน์ กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และนายวันชัย แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หลักสูตรต้านทุจริต) โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุณี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 อำเภอเมือพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ โรงเรียนสิ่นหมิน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ