วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินโครงการและสรุปผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

Q

 chanel

งบ

un

เข้าระบบ