001

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเสวนาการประชุมปฏิบัติการการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ กลุ่มอาชีวศึกษา กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มการศึกษาเอกชน  ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก

004

003

002

005

 

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

Q

 chanel

งบ

un

เข้าระบบ