วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นายเดชา พลกันยิ้ม นางสาวปรรฐมพรรณ พามา และนางสาวดวงดาว แซ่โง้ว เข้าร่วมพิธีสร้างความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนแผนโรงเรียนพัฒนาตนเอง จังหวัดพิษณุโลก (TSQM-A) “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ภายใต้การดูแลจาก กสศ. ที่ขับเคลื่อนโดยคณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร โดยความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาทุกส่วน อาทิ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลฯ อบจ.พิษณุโลก สพป.พล. 1-3 สพม.พลอต. มีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 70 โรงเรียน ที่สมัครใจร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกสู่ผู้เรียนที่มีคุณภาพที่จะเป็นอนาคตของประเทศต่อไป

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

Q

 chanel

งบ

un

เข้าระบบ