วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1

 

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

Q

 chanel

งบ

un

เข้าระบบ