+++ +++ วิสัยทัศน์ “บริหารและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21” *** พันธกิจ +++ 1. สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเท่าเทียม +++ 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ให้มีศักยภาพการแข่งขันสู่สากล +++ 3. ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา +++ ของเศรษฐกิจพอเพียง +++ 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพและทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล +++ 5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

bot1

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ในการนิเทศติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในสถานศ...


อ่านเพิ่มเติม...

นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษษุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2564 ได้ประกา...


อ่านเพิ่มเติม...

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแ...


อ่านเพิ่มเติม...

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ สำนักงานเข...


อ่านเพิ่มเติม...

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2564 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ...


อ่านเพิ่มเติม...

ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมบุคลากรในสังกัด สำนักงานศึกษา...


อ่านเพิ่มเติม...

                  อ่านทั้งหมด >>                                   

                      bot2

               อ่านทั้งหมด  >>

                        bot3      

                   อ่านทั้งหมด  >> 

bot4

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

person

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

contact1

 

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

June 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
843769
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
26
554
2271
835913
27081
29288
843769

Your IP: 44.192.253.106
2021-06-23 02:54