+++ +++ วิสัยทัศน์ “บริหารและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21” *** พันธกิจ +++ 1. สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเท่าเทียม +++ 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ให้มีศักยภาพการแข่งขันสู่สากล +++ 3. ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา +++ ของเศรษฐกิจพอเพียง +++ 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพและทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล +++ 5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

bot1

881313

นายทศพร  จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายลือชัย  ชูน...


อ่านเพิ่มเติม...

68276

นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2564 โดยมีนายลือชัย  ชูนาคา ศ...


อ่านเพิ่มเติม...

LINE ALBUM 241164 211124 6

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ H.E. Mr. Rachmat Budi...


อ่านเพิ่มเติม...

LINE ALBUM big 211124 14

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นำบุคลากรจิตอาสาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตาม...


อ่านเพิ่มเติม...

66347

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะศึกษา...


อ่านเพิ่มเติม...

66390

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก บรรยายพิเศษเรื่องการบริหารและจัดการศึกษา สพป./สพม. แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุและตั้งแต่ง ตำแหน่งรอ...


อ่านเพิ่มเติม...

                  อ่านทั้งหมด >>                                   

                      bot2

               อ่านทั้งหมด  >>

                        bot3      

                   อ่านทั้งหมด  >> 

bot4

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

November 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
1037761
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
554
605
1159
1030135
36752
44356
1037761

Your IP: 34.207.247.69
2021-11-29 12:08


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล