+++ +++ วิสัยทัศน์ “บริหารและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21” *** พันธกิจ +++ 1. สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเท่าเทียม +++ 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ให้มีศักยภาพการแข่งขันสู่สากล +++ 3. ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา +++ ของเศรษฐกิจพอเพียง +++ 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพและทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล +++ 5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

bot1

20211015 121824

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ...


อ่านเพิ่มเติม...

IMG 9901

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำทีมบริหาร และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 45 คน จัดกิจกรรม "ใส่ผ้าไทย เช...


อ่านเพิ่มเติม...

20211008 093207

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไปตรวจการฉีดวัคซีน ให้แก่นักเรียน ที่โรงเรียนชาติตระการวิทยา พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้ารับการฉีด...


อ่านเพิ่มเติม...

LINE ALBUM ฉดวคซน 211006 8 0

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จำนวน 2,775 ค...


อ่านเพิ่มเติม...

LINE ALBUM big 211006 17

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายทศพร  จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นำบุคลากร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชี้แจงแนวปฏิบัต...


อ่านเพิ่มเติม...

20211004 085547

 

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม Kick off "สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" พร้อมกันทุกจุดทั่วประเทศ

            เ...


อ่านเพิ่มเติม...

                  อ่านทั้งหมด >>                                   

                      bot2

               อ่านทั้งหมด  >>

                        bot3      

                   อ่านทั้งหมด  >> 

bot4

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
988811
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
30
1866
3864
973400
32158
25846
988811

Your IP: 3.236.51.151
2021-10-26 00:19


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล