วิสัยทัศน์กระทรวงศึกษาธิการ “ภายในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็น พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต และปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่” ***

bot1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกโดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กำหนดให้มีการประชุมคณะก...


อ่านเพิ่มเติม...

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสว...


อ่านเพิ่มเติม...

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรของสำนักงาน ร่วมพ...


อ่านเพิ่มเติม...

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมกิจ...


อ่านเพิ่มเติม...

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเ...


อ่านเพิ่มเติม...